Mentální analýza sportovce

Stránka postojů nabízí pohled na to, jak silně sportovec dokáže působit a obhajovat své postoje v jednotlivých oblastech. Čím má položka vyšší hodnotu, tím sportovec prosazuje více své postoje (zkrátka musí být více podle jeho názoru). Čím má položka nižší hodnotu, tím více čeká sportovec, že pomoc přijde v dané oblasti z okolí.

Obecné pravidlo pro čtení postojů
Vysoká hodnota znamená, že se jedná o silnou stránku sportovce a snaží se tímto způsobem prosadit, zároveň však nedává prostor svému okolí, aby tímto způsobem sportovce ovlivnilo. Nízká hodnota znamená, že sportovec očekává, aktivitu od svého okolí a sám ji nebude podnikat.
Příklad: Nízká stimulace znamená, že sportovec nebude aktivní v povzbuzování ostatních a naopak bude čekat, že někdo „vyhecuje“ jej.

Psychická energie sportovce

Parameter ukazuje, jestli u sportovce tělo ovládá psychiku nebo naopak, psychika ovládá tělo. Příklad: vysoká hodnota znamená, že Sportovec překonává bolest těla psychickým “dopingem” a vůlí. Při nízkých hodnotách nedokáže sportovec psychicky překonat bolest a proto nedosáhne požadovaný výkon.

Jste ve vyrovnaném režimu. S energií nakládáte rozvážně, uvědomujete si, s jakým množstvím energie hospodaříte a podle toho ji vydáváte ze sebe. Navzdory tomu, že máte k dispozici malé množství energie, hospodaříte s ní rozumně a vyrovnaně.

V případě, že hodnota položky je vyšší než průměrná hodnota, snažíte si položkou aktivně pomáhat a její úspěšné fungování může omezit jen okolí (soupeř, čas, já sám…). V případe, že hodnota položky je nižší než průměrná hodnota, čekáte, že podpora přijde automaticky z okolí (trenér…).
Všechny položky je nutno vnímat společně.
Příklad: vysoká hodnota znamená, že sportovec překoná strach vlastní vůlí pomocí psychického “dopingu” (logickým vysvětlením situace…) při nízkých hodnotách sportovec očekává, že překonat strach mu automaticky pomůže okolí.

Soupeř

Jak si tým soupeře cení?

Soupeř přináší do týmu stresový prvek. To znamená, že tým bude před zápasem ve stresu, a to může zapříčinit chyby při zápase. Je možné takovou tenzi využít, ale buďte opatrní, aby nedošlo přílišnému tlaku, tedy stresu. Vedlo by to k paralyzování týmu.

Analýza týmu

Údolí války

Skupina se uvnitř mezi sebou i navenek vůči okolí projevuje v neustálých názorově vyhraněných, vyhrocených a vzájemně neslučitelných postojových „pravdách“. Sama sobě i svému okolí důrazně vnucuje své rozporné náhledy na pracovní úkoly, cíle firmy, pracovní výsledky, aniž je schopna přijímat kompromisy a brát v potaz reálné podmínky. Klima není časově příliš stálé a dlouhodobé. Vyskytuje se v případech silných, otevřených konfliktů, občas provází období velkých a razantních organizačních změn. V takovém klimatu je nutno přistoupit k velmi rychlému a jasnému řešení ze strany vedení či zaměstnavatele. Nejsou-li konflikt a jeho příčina rychle řešeny, postupně vykrystalizují do chronického stavu (skupina vůči vedení i naopak), anebo dojde k vnitřní destrukci a rozpadu pracovní skupiny.

Profil trenéra

Vybrané grafy z Profilu trenéra ukazují, zda trenér vytváří a prosazuje svá pravidla nebo se stanoveným pravidlům podřizuje a dodržuje je. Rozvojový potenciál trenéra ukazuje, jestli trenér dobře využívá svůj rozvojový potenciál, nebo stagnuje ve svém rozvoji.

V tomto případě chce trenér aktivně spoluvytvářet pravidla a je ochoten se na nich domluvit a dodržet je. Tento trenér dobře využívá svůj potenciál, nicméně má ještě kam se posouvat.