Mentální analýza sportovce

Jaká je vhodná role v týmu ? Jak nastavit tréninkový plán ? Jaké jsou silné stránky jednotlivce ?
Mentální analýza nabízí strategické informace o sportovci z dlouhodobého strategického hlediska.
Jedná se o zmapování psychického obrazu sportovce.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 15 – 20 minut
náročnost: 120 slov
vhodné zařízení: tablet,
počítač nebo notebook
kdo vyplňuje: sportovec / hráč

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí 2krát ročně. Nejprve, když se tým sestaví před začátkem sezóny a poté před play-off nebo velkým turnajem.

Příklad získaných informací

Mentální analýza sportovce / hráče
Mentální analýza nabízí strategické informace o sportovcích v dlouhodobém tréninkovém programu.

Psychické energie sportovce

Je sportovec připraven na důležitý zápas? Najděte odpověď přímo zde.
Podívejte se na aktuální míru stresu, energie, rovnováhu mezi tělem a myslí.
Tyto informace jsou proměnlivé a závislé na množství okolních faktorech, proto toto testování pravidelně opakujeme a sledujeme jejich vývoj.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 2 – 3 minuty
náročnost: 30 slov
vhodné zařízení: tablet
kdo vyplňuje:jeden sportovec / hráč

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí denně nebo týdně. Zvláště pokud má sportovec výkyvy ve výkonu.

Příklad získaných informací

Stav rovnováhy těla a mysli
Současná životní energie – úroveň energie
Směr, kde je energie investována
Energetický režim:
investiční / vyrovnaný/ dotační

Mentální analýza týmu

Je atmosféra ve vašem týmu zdravá? Není týmový výkon blokován něčím, co by mělo být odstraněno?.
Pracujte strategicky s týmovou motivací. Mentální analýza týmu nabízí celkový přehled psychického stavu v týmu,
jaké role jsou v týmu zastoupeny, jaké je týmové vnímání trenéra, jak tým přistupuje k autoritám, informace o motivaci týmu, a mnoho dalšího.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 15 – 20 minut
náročnost: 120 slov
vhodné zařízení: tablet,
počítač nebo notebook
kdo vyplňuje: sportovec / hráč / tým

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí 2krát ročně. Nejprve, když se tým sestaví před začátkem sezóny a poté před play-off nebo velkým turnajem.

Příklad získaných informací

Mentální analýza jednotlivých sportovců i komplexní analýza zahrnující celý tým.
Mentální analýza nabízí strategické informace o sportovcích v dlouhodobém tréninkovém programu

Soupeř

Podceňuje tým soupeře, anebo naopak k němu hráči cítí nepřiměřený respekt?.
Otestujte si aktuální postoj vůči soupeři ještě předtím, než se s ním setkáte.
Je to nezávislý pohled směrem do kabiny a nabízí trenérovi cenné informace o týmu.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 2 minuty
náročnost: 1 slovo
vhodné zařízení: tablet
kdo vyplňuje:všichni hráči z týmu

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí ve dnech zápasu, několik hodin před začátkem zápasu. Tým trenérů je tedy schopen reagovat a zasahovat do týmu podle výsledků diagnostiky.

Příklad získaných informací

Atmosféra vztahů.
Vnímání soupeře.
Agrese, úzkost.
Stimulace, realita.
Regulace, příležitost.

Profil trenéra

Jaké jsou silné stránky trenéra? Jak řeší problémové situace? A na co si dát pozor?.
Profil trenéra nabízí komplexní informace, které trenérovi umožní jeho hlubší sebepoznání a jeho fungování v oblasti sportu.
Jedná se o zmapování osobnostního obrazu trenéra.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 15 – 20 minut
náročnost: 120 slov
vhodné zařízení: tablet, počítač nebo notebook
kdo vyplňuje: trenér

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí jednorázově, případně 2krát ročně, pokud na ni navazuje rozvojový program nebo snaha o konkrétní změnu.

Příklad získaných informací

Osobnostní rozbor trenéra
Charakteristika osobnosti – konstruktivní typy chování – atmosféra vztahů – ideály – motivátory – operátory – stresory – destruktory – ohrožení rizikovými jevy – trenér a stres – trenér při změně – trenér a jeho styl vedení.

Přístup pro trenéra

Aplikace SportMind je rozdělena do dvou profilů. Jeden profil je k dispozici pro trenéra a druhý pro hráče. Výše uvedené analýzy (Psychická energie sportovce, Soupeř, Mentální analýza sportovce a týmu) je možné nalézt v profilu pro trenéra. Trenér může využívat i doplňkové funkce: online konzultace s vyškoleným psychologem nebo vytváření profilů pro nové hráče.

Přístup pro sportovce

Jeden z profilů aplikace SportMind je k dispozici pro hráče. Sportovci zde mohou vícekrát projít diagnostikou a najít informace o svém aktuálním stavu energie nebo psychickém stavu. Pomozte svému sebevědomí, užijte si zábavnou diagnostiku a podávejte lepší výkony!