Co nabízíme rodičům?

Při své snaze vést dítě ke sportu jsme jako rodiče postaveni před řadu otázek. Pokud si je vůbec klademe a snažíme se zodpovědně dobrat správných odpovědí, máme částečně vyhráno. Vedle talentu, tvrdé přípravy a profesionálního trenéra patří totiž také podpora rodiny k společným znakům mnoha úspěšných sportovců. Díky svému silnému vlivu na prožívání a myšlení sportovce mají rodiče velkou možnost pomoci svým dětem na cestě za vytouženým sportovním úspěchem. Není to však vždy jednoduché.

  • Jak a kdy vybrat pro dítě správný sport?

  • Je mé dítě typ pro individuální či skupinový sport?

  • Na co si dát pozor při sportovní přípravě mého dítěte?

  • Jak pomoci dítěti určit si cíle?

  • Jak reagovat na úspěch a neúspěch dítěte?

  • Jak správně podat zpětnou vazbu?

  • Jak pomoci dítěti správně se naladit na zápas?

  • Jak budovat jeho sebevědomí?

  • Jak jej efektivně motivovat?

Jak probíhá spolupráce?

Spolupráce se SportMind konzultantem může být buď jednorázová nebo dlouhodobá a systematická.

Individuálních konzultace vycházení z výsupů diagnostiku SportMind, na jejímž základě vytvoříme individuální plán rozvoje.

Kolik to bude stát?

Cena za mentální přípravu se odvíjí podle rozsahu spolupráce, kterou vede SportMind konzultant.
Vyberte si, zda chcete využít jednorázové, měsíční či roční podpory.

Minimální individuální licence

Získáte individuální plán rozvoje založený na vhledu do podvědomé části mysli dítěte. Získáte také doporučení, jak s ním co nejefektivněji pracovat. Také získáte informace o jeho aktuálním psychickém stavu. Naměřené výsledky korelují s výsledky zápasů, takže můžete tuto prediktivní sílu využít k tomu, abyste viděli, jak bude dítě připraveno na svůj důležitý moment i to, zda není přetíženo a potřebovalo by si na chvíli spíše oddychnout.

Minimální individuální licence

1 x Mentální analýza
2 x Psychická energie
1 x Osobní konzultace
nebo prostřednictvím Skype (60 minut)
CELKOVÁ ČÁSTKA 100,00 €

VYZKOUŠET

Standardní individuální licence

Použijte tuto měsíční mentální podporu k detailnímu poznání sportovního potenciálu dítěte. Licence je vhodná pro nastavení komplexního přístupu k trénování i osobnímu rozvoji. Můžete použít opakované měření psychické energie k ověření, že přístup byl správně zvolen a trend rozvoje směřuje dobrým směrem.

Standardní individuální licence

1 x Mentální analýza
Neomezené měření psychické energie
1 x Osobní konzultace (60 minut)
5 x Konzultace přes Skype
(60 minut / 1 konzultace)
Doba trvání: 1 měsíc
CELKOVÁ ČÁSTKA 300,00 €

VYZKOUŠET

Prémiová individuální licence

Prémiová licence umožní systematickou mentální přípravu a trénink sportovce se SportMind konzultantem po celý rok. Sportovec je podporován pravidelným měřením, sledováním trendů v psychické energii. Je zde možný komplexní přístup, který zahrnuje práci se sportovcem, trenérem, klubem a rodinou. Tento typ spolupráce přináší ty nejlepší výsledky.

Prémiová individuální licence

2 x Mentální analýza
Neomezená psychická energie
2 x Osobní konzultace (60 minut)
4 x Náhled tréninku
2 x Náhled hry
4 x Videozáznamy a analýza
Konzultace přes Skype každé dva týdny
(60 minut na jednu relaci)
Doba trvání: 1 rok
CELKOVÁ ČÁSTKA 1 650,00 €

VYZKOUŠET
VYZKOUŠET