Věda za SportMind

SportMind je založen na diagnostické metodě CA method, která již prošla 40 lety výzkumu a vývoje. CA method je jednou z mála metod, které se zabývají měřením a hodnocením autentických necenzurovaných asociací.
Tato metoda měří vzory chování pomocí barvové škály. Oproti tradičním dotazníkům a průzkumům umí vyvolat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná.

CA method kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, statistiky a informačních technologií. Metoda prošla desítky let vývoje a je používána významnými odborníky z celého světa.

CA method na prestižních odborných konferencích

SSP World Congress Sevilla 2017, Spain
10th – 14th of July 2017 / jeden z nejprestižnějších světových kongresů v oblasti sportu

European Conference on Psychological Assessment, Portugal
5th – 8th of July 2017 / Nejznámější evropský kongres zaměřený na psychologickou diagnostiku

„Již několik let používám CA method jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti psychologie sportu. Diagnostika vykazuje některé významné korelace s dalšími psychologickými testy a velmi dobře předpovídá výkony sportovců.“
Prof. MARIANAMLADENOVIC, PhD.
Více na www.camethod.com

Jak to probíhá?

Diagnostika sportovců a trenérů probíhá online na počítači, či tabletu. Můžete ji vyplňovat kdekoliv. Buď využijete online přístupu na app.sportmind.com, anebo si stáhnete aplikaci SportMind na Google Play Store, či Apple App Store.

Proces diagnostiky

Po spuštění diagnostiky klient reaguje na podněty v podobě konkrétních slov a barev a jeho mozek na kombinaci slov a barev reaguje svými specifickými asociacemi. O jednotlivci a skupině je pak možné „si přečíst“ nejen jejich vnější projev, ale i vnitřní prožitek. Hlavním znakem metody je její jednoduchost jednoduchost (práce s pc nenáročná na čas) a projektivnost (neexistuje správná či nesprávná volba, jen je prostě moje).

Forma diagnostiky je pro respondenty výrazně přijatelná a vyvolává minimální komunikační obranu. Respondent není limitován ani množstvím či kvalitou „známých“ informací, ani úrovní svého racionálního myšlení, protože k odpovědím používá asociační mechanismy, které probíhají u všech lidí téměř totožně. „Měřeno informace“ o tzv. duševních jevech jednotlivce nebo skupiny jsou tedy komplexní, ucelené a respektují dlouhodobé i krátkodobé evoluční procesy vývoje mozku jedince, v sumovaných podobě skupin.

Díky uživatelskému rozhraní přizpůsobenému také pro použití dětmi se CA method používá po celém světě, protože není ovlivněna kulturními faktory, jazykem, vzděláním či předchozími zkušenostmi respondentů s jakýmkoliv typem testů a měření.