Můžete se naučit číst SportMind profily sami.
Ale nemusíte.

Systém školení

Veškeré výstupy z diagnostiky SportMind musí být interpretovány v souvislostech. Přečíst krátkodobý profil energie či soupeře je možné po dvoudenním školení. Přečíst strategický profil sportovce či týmu vyžaduje delší proces vzdělávání i praxe. Minimálně je nutné absolvovat počáteční a navazující školení pro konzultanty, tedy celkově 4 školící dny.

PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ

Konzultace

Další možností, jak využít data z diagnostiky na maximum je využít služeb SPORTMIND KONZULTANTA. Konzultanti jsou vyškoleni k tomu kvalifikovaně interpretovat jakýkoliv profil z diagnostiky SportMind. Jsou dle své profesní praxe zaměření na konkrétní sport nebo poskytují podporu napříč sporty. Seznam SportMind konzultantů je k dispozici zde.

Služby konzultanta jsou součástí zakoupené licence. V případě zájmu o individuální službu se cena za konzultaci řídí ceníkem konkrétního konzultanta.”

Co Vám konzultant nabízí?

  • interpretaci strategického profilu sportovce a týmu

  • interpretaci krátkodobých profilů energie a soupeře

  • systematickou práci se sportovcem, týmem, trenérem, rodiči

  • předzápasovou podporu

KONTAKTOVAT KONZULTANTA