Je použití produktu omezeno věkem?
Diagnostiku mohou používat sportovci od 7 let. Neexistuje žádná horní věková hranice pro koncového uživatele.

Je možné použít SportMind k určení vhodného sportu pro děti?
Ano, lze jej použít (konkrétně modul pro mentální analýzu) za pomoci vyškoleného konzultanta, který může analyzovat výsledek a vyhodnotit budoucí spojení dítěte a konkrétního sportu.

Je možné Sportmind využít pro individuální i týmové sporty?
SportMind je primárně určen pro týmové sporty, ale dva moduly SportMind (konkrétně Psychická energie a Mentální analýza) se běžně používají pro jednotlivé sporty (např. atletika, veslování, cyklistika, sportovní střelba).

Nerozumím na první pohled zobrazeným výsledkům v profilech.
Ano, výsledky nelze snadno interpretovat a je třeba s nimi správně pracovat. Školení a konzultace jsou součástí roční licence a jsou k dispozici členům realizačního týmu. V naléhavých případech je rychlá pomoc vždy k dispozici pomocí tlačítka volání v aplikaci „Potřebuji konzultaci“.

Musí všichni členové týmu provádět diagnostiku soupeř?
Je vhodné, aby všichni členové týmu prováděli diagnostiku, i když jsou náhradníky. Pokud je člen týmu zraněn a necestuje do zápasu, není nutné, aby vyplnil diagnostiku.

Jak často se provádí individuální diagnostika?
Mentální analýza a týmová analýza: Diagnostika se provádí 2krát ročně. Nejprve, když se tým sestaví před začátkem sezóny a poté před play-off nebo velkým turnajem.
Psychická energie: Diagnostika se provádí denně nebo týdně. Zvláště pokud má sportovec výkyvy ve výkonu.
Soupeř: Diagnostika se provádí ve dnech zápasu, několik hodin před začátkem zápasu. Tým trenérů je tedy schopen reagovat a zasahovat do týmu podle výsledků diagnostiky.

Kdo z týmu koučů by měl být nominován na školení produktů SportMind?
Je dobré si vybrat osobu, která se naučí používat aplikaci a bude moci rychle přečíst výsledky diagnostiky. Takový člověk by měl věnovat dostatek času a prostoru pro tento druh činnosti.

Jsou data v aplikaci SportMind bezpečná?
Ano, data na serveru jsou vysoce bezpečná a nebudou ztracena nebo odcizena. Výsledky diagnostiky sportovců / hráčů se nacházejí také na tabletu. Tabletová aplikace je zabezpečena uživatelským jménem a heslem členů vašeho týmu. Každý z nich je odpovědný za bezpečné přihlašovací údaje.

Je možné používat aplikaci SportMind na smartphonu?
Bohužel, prozatím není. Aplikace SportMind nebyla vyvinuta pro smartphony a není pro ně vhodná. Aplikace SportMind musí být nainstalována a používána pouze na tabletech s následujícími minimálními specifikacemi: 4 jádra, 2 GB RAM, Android verze 5 a vyšší, rozlišení 1280 x 720.
Mohu provádět diagnostiku v různých jazycích? Ve svém týmu (klubu) mám vícejazyčné sportovce.
Ano, můžete přepínat jazyk v aplikaci SportMind v pravém horním rohu.

SportMind nemá požadovaný jazyk.
Je nutné požádat technickou podporu SportMind o dodání požadovaného jazyka. Přidání nového jazyka obvykle trvá 10 pracovních dnů.

Lze diagnostikovat barvoslepé sportovce?
Ano, pokud mají schopnost rozlišovat dvě barvy od sebe navzájem (tedy rozlišovat od sebe navzájem, i když je není možné pojmenovat). Například schopnost vidět pouze stupně šedi. Nejběžnějším případem je neschopnost rozlišovat zelené a červené barvy. Tato vada není problémem pro diagnostiku SportMind.

Kde se mohu dozvědět více o metodě, na které je diagnostika SportMind založena?
Navštivte prosím www.camethod.com.

Používá se tento druh diagnostiky v jiných oborech než ve sportu?
Ano, další aplikace lze nalézt na www.dap-services.cz.

V demo účtu můžete vidět všechny moduly aplikace SportMind.

Moduly jsou vyplněny údaji, které umožňují zobrazit úplnou funkčnost aplikace.

Demo účet je ale určen pouze ke čtení, což znamená, že jste schopni spustit diagnostiku, ale vyplněná data nebudou uložena.

Přístup k demo účtu naleznete na app.sportmind.com

Uživatelské jméno: demo@sportmind.com

Heslo: sportmind

VYZKOUŠET