Projekt SportMind Junior zahajuje pilotní fázi v Bělorusku

Ve spolupráci Gomelské univerzity, společností DAP Services a SportMind Diagnostics vzniká projekt, který pomůže dětem a rodičům se správnou sportovní orientací i motivací. SportMind Junior je zaměřen na žáky 1.-8. třídy a jejich rodiče nebo trenéry.

Skládá se z diagnostiky a následné intervence, kterou budou provádět proškolení odborní konzultanti v Bělorusku. Údaje z diagnostiky konzultantům umožňují posoudit úroveň motivace a potřeby dítěte zapojit se do týmového nebo individuálního sportu. Ale také charakterové předpoklady, například nakolik se dítěti bude dařit vyrovnat se se svými neúspěchy.

Projekt nyní přechází do pilotní fáze. Na stovkách prvních uživatelů jej bude testovat Gomelské Regionální středisko pro testování a profesní orientaci studující mládeže.