Týmoví sportovci vykázali lepší psychickou předturnajvou připravenost než sportovci individuální. Studie zkoumala 41 profesionálů.

Studie sportovní psycholožky doktorky Marijany Mladenovič, publikovaná v impaktovaném časopise Sport Science and Health v prosinci 2019, se zaměřila na rozdíly v psychických stavech individuálních a skupinových sportovců. 

Zkoumala, jak jsou obě skupiny sportovců mentálně nastaveny před zápasem či soutěží. Zda se u nich objevují známky úzkosti nebo naopak jsou připraveni směřovat svou energii a pozornost na zvládání rizika a koncentrovat se na svůj výkon. Výsledky naznačily významné rozdíly mezi sportovci v individuálním a týmovém sportu, a to ve prospěch sportovců týmových.

Zatímco individuální sportovci, elitní střelci, vykázali více kognitivní úzkosti, i větší náchylnosti k mentálnímu vnímání bolesti, strachu a spoléhání se na zvyky a automatismus v soutěžích, elitní házenkáři vykázali výrazně vyšší hodnoty na stupnici žádoucího mentálního stavu pro trénink a soutěž.

Celkem bylo do výzkumu zařazeno 41 elitních sportovců obou pohlaví. Jednalo se o 30 žen a 11 mužů ve věku 16 až 34 let. Individuálních sportovců bylo 24, jednalo se o srbskou reprezentaci střelců. Týmových sportovců bylo zapojeno 17, všichni vybraní reprezentují srbský národní házenkářský tým.

Detailní informace o studii můžete najít zde: http://www.siz-au.com/en/journal/current

Více studií o CA method a její aplikaci v oblasti sportu.