Nová funkcionalita aplikace SportMind a úprava výstupu Mentální analýzy

1. V modulu Psychické energie nově najdete novou funkcionalitu – ovlivnění

Od nynější verze aplikace můžete nalézt v modulu Psychické energie indikátor ovlivnění diagnostiky. Indikátor se nachází v oblasti, kde můžete najít také poznámku, energetický režim a datum diagnostiky. Pokud je diagnostika na vstupu respondentem ovlivněna, objeví se červený nápis Ovlivněno. V případě, že diagnostika ovlivněna není, nápis se neobjeví. Příklad ovlivněného výsledku můžete vidět na tomto obrázku.

 

Při zobrazení trendu(časové osy) výsledků diagnostik psychické energie, je indikátor opět červeně zvýrazněné datum výsledku diagnostiky. Příklad můžete vidět na obrázku níže.

Jak je definováno ovlivnění?

Za ovlivněný považujeme výsledek diagnostiky tehdy, když variabilita všech zvolených barvových trojic je nějakým způsobem ze strany osoby, která provádí diagnostiku, zredukována. Tzn., že osoba používá ve výběru pouze několik opakujících se barvových trojic a párů. Nevyužívá bohatosti různých možných barvových voleb, tak jak to koresponduje obvyklou různorodostí barvových voleb v běžné populaci. Např. se omezí na využívání několika málo trojkombinací, přičemž lidské vědomí takto jednoduché („ploché“) není.
Někdy je to vědomá obrana proti diagnostice tzv.“slepou metodou“, někdy je to snaha vyhovět instrukci při provádění diagnostiky, ale zároveň „kontrolovat si“ způsob barvových voleb. Motivy mohou mít různý podtext: buď je to snaha o určitou stylizaci té osoby, nebo potřeba být úspěšný, přesný, nebo jde o motiv tendenční či demonstrativní. Tomuto motivu podřizuje proces diagnostiky.
S takovým přístupem se u téhož člověka můžeme setkat i v některých životních situacích: navenek vyhoví, udělá to, ale vnitřně s tím ztotožněn není… a myslí si o tom své. Chce to prostě „nějak“ ovlivnit, nebo mít „pod kontrolou“.
Ovlivněný výsledek diagnostiky se pozná podle počtu % voleb jednou barvovou trojicí, % voleb třemi trojicemi, % využití ze všech trojic nebo % využití ze všech párů. Toto sleduje počítač a vyhodnotí výsledek diagnostiky jako ovlivněný – současně vyhodnotí z kolika % je výsledek ovlivněn, tzn. vyhodnotí i míru tohoto ovlivnění.

2. Úprava profilu Mentální analýzy

Na úvodní straně profilu Mentální analýzy přibyl údaj o věku respondenta a také přesný čas vyplnění diagnostiky.