Talent a radost ze hry. Jak vybírat sport pro dítě?

Při výběru sportu nebo pohybové aktivity pro dítě hraje roli celá řada faktorů, které spolu provázaně souvisí. Od samostatného zájmu dítěte, přes jeho vlohy pro danou činnost, zájem či ambice jeho rodičů nebo kvalitu trenéra a jeho „vtisk“, a v neposlední řadě také zdravotní stav samotného dítěte.

Zájem o činnost, resp. motivace činnost dělat a jak intenzivně nebo vytrvale má původ ve výchově v rodině a ve vzorcích chování, které si děti pro jakoukoli činnost z rodinné výchovy nesou. Vlohy nebo určité motorické předpoklady pro vykonávání dané pohybové činnosti mají svůj základ v genetické predispozici. A nedílnou součástí celého soukolí je také tvar ambice rodičů, která buď motivaci dítěte podporuje, nebo naopak může po určitou dobu být i jejím důvodem. Vše ještě souvisí s prostředím, které nás a děti obklopuje a formuje a se stavem společnosti co do kvality vztahů mezi lidmi a k dětem vůbec.

Rodiče se často ptají (tedy pokud o tom nerozhodli bez ohledu na dítě), na jaký sport své dítě dát. Málokterý rodič vidí výběr optikou dítěte a často určuje činnost dítěti bez ohledu na jeho vlohy, předpoklady nebo zájem. Hlavně když „nezlobí“ nebo volí pro budoucnost možnou „lukrativní“ cestu nebo tu, kterou si prošli sami.


Jak tedy v zásadě správně vybrat sport? Pokud rodiče dítě podporují ve všem, co chce dělat a zejména v tom, co mu jde jaksi samo, ruku v ruce s jejich zájmem a objektivním motivujícím hodnocením a poskytnou dítěti určitý výběr, není pochyb o tom, že dítě k některé činnosti dříve či později přilne a bude ji dělat s chutí.
 Oproti tomuto optimu ale u nás najdeme řadu případů, které jsou o potřebách rodičů zpeněžit své děti nebo prostřednictvím dětí si realizovat své nesplněné sny, které do dětí bez respektu k jejich individualitě a potřebám projektují. Svá rodičovská selhání potom často svalují na školy, učitele, trenéry nebo samotné děti a paradoxně při tom chtějí, aby z dětí rostly sebevědomí, samostatně se rozhodující, spokojení lidé…

Autor: Rostislav Helštýn, mentální kouč, SportMind konzultant