Pracovat s vlastní hlavou se dá nejen ve sportu

CA method je diagnostická metoda, která zjišťuje lidské asociace a postoje pomocí přiřazování barev ke  konkrétním pojmům. Měří nejen to, co si lidé myslí a čemu dávají přednost, ale ještě i to jestli tyto postoje budou skutečně realizovat ve svém chování, jak zdařile a v jakém časovém horizontu. Metoda funguje na neurobiologickém základě, kombinuje psychologii s vědeckými poznatky z neurovědy, lékařství, biologie, matematiky, sociologie, statistiky a informačních technologií. 

 

Její princip je však jednoduchý. Osoba, která chce diagnostiku provést, nejprve vybírá a seřazuje z kruhu 8 barev od nejpříjemnější po nejméně příjemnou. Poté reaguje vždy přiřazením tří barev k jednotlivým slovům. A nakonec opět provede závěrečný výběr barev.

Není podstatné, zda osoba rozliší a pojmenuje určitou barvu například červenou, oranžovou, ohnivě červenou nebo krvavě červenou, ale spíše to, že frekvenční vlny barvy procházejí lidským okem do mozku.

Barvově asociační metoda měří vzory chování pomocí barevné škály namísto tradičních dotazníků a průzkumů, umí provokovat odezvu, která nemůže být vědomě ovlivnitelná.

Poprvé byla použita při práci s dětmi, kterým chtěl porozumět autor metody, psycholog Jiří Šimonek. Autor vycházel zejména ze zkušeností a myšlenek známého švýcara Maxe Lüschera, od něhož známe Lüscherův barvový test a z teorie asociací.

 

Od dětí do všech oborů

Ještě během působení autora v pedagogicko-psychologické poradně si diagnostiku vyzkoušely tisíce dětí. Postupně se metoda rozšířila do školství, personalistiky, sportu či marketingu. Používá se také v psychologii a zdravotnictví, například pro diagnostiku raných fází Alzheimerovy choroby. Diagnostiku vyzkoušelo již přes 600 tisíc lidí téměř celého světa.

Trenéři, mentální kouči a sportovci všeho druhu a z různých zemí světa používají diagnostiku v online produktu nazvaném SportMind jako základ pro práci se svou psychikou. Společně s následnými intervencemi pomáhá SportMind sportovcům nastavit se na trénink či zápas, zvládat tlak okolí, a podobně. Američtí basketbaloví kouči začali SportMind používat například při výběru hráčů, v rámci TRY OUTů. Cenné jsou výstupy diagnostiky i pro týmovou práci či pro výběr taktiky před závody.  “Díky diagnostice si uvědomujeme problém daleko dříve, než přijde, a reagovat na něj” popisuje možný přínos trenér vodních slalomářů Jiří Prskavec, který se s diagnostikou SportMind naučil velmi efektivně pracovat.