Mentální analýza sportovce

Jaká je vhodná role v týmu ? Jak nastavit tréninkový plán ? Jaké jsou silné stránky jednotlivce ?
Mentální analýza nabízí strategické informace o sportovci z dlouhodobého strategického hlediska.
Jedná se o zmapování psychického obrazu sportovce.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 15 – 20 minut
náročnost: 120 slov
vhodné zařízení: tablet,
počítač nebo notebook
kdo vyplňuje: sportovec / hráč

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí 2krát ročně. Nejprve, když se tým sestaví před začátkem sezóny a poté před play-off nebo velkým turnajem.

Příklad získaných informací

Mentální analýza sportovce / hráče
Mentální analýza nabízí strategické informace o sportovcích v dlouhodobém tréninkovém programu.

Psychické energie sportovce

Je sportovec připraven na důležitý zápas? Najděte odpověď přímo zde.
Podívejte se na aktuální míru stresu, energie, rovnováhu mezi tělem a myslí.
Tyto informace jsou proměnlivé a závislé na množství okolních faktorech, proto toto testování pravidelně opakujeme a sledujeme jejich vývoj.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 2 – 3 minuty
náročnost: 30 slov
vhodné zařízení: tablet
kdo vyplňuje:jeden sportovec / hráč

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí denně nebo týdně. Zvláště pokud má sportovec výkyvy ve výkonu.

Příklad získaných informací

Stav rovnováhy těla a mysli
Současná životní energie – úroveň energie
Směr, kde je energie investována
Energetický režim:
investiční / vyrovnaný/ dotační

Mentální analýza týmu

Je atmosféra ve vašem týmu zdravá? Není týmový výkon blokován něčím, co by mělo být odstraněno?.
Pracujte strategicky s týmovou motivací. Mentální analýza týmu nabízí celkový přehled psychického stavu v týmu,
jaké role jsou v týmu zastoupeny, jaké je týmové vnímání trenéra, jak tým přistupuje k autoritám, informace o motivaci týmu, a mnoho dalšího.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 15 – 20 minut
náročnost: 120 slov
vhodné zařízení: tablet,
počítač nebo notebook
kdo vyplňuje: sportovec / hráč / tým

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí 2krát ročně. Nejprve, když se tým sestaví před začátkem sezóny a poté před play-off nebo velkým turnajem.

Příklad získaných informací

Mentální analýza jednotlivých sportovců i komplexní analýza zahrnující celý tým.
Mentální analýza nabízí strategické informace o sportovcích v dlouhodobém tréninkovém programu

Soupeř

Podceňuje tým soupeře, anebo naopak k němu hráči cítí nepřiměřený respekt?.
Otestujte si aktuální postoj vůči soupeři ještě předtím, než se s ním setkáte.
Je to nezávislý pohled směrem do kabiny a nabízí trenérovi cenné informace o týmu.

Vyplnění diagnostiky

doba pro vyplnění: 2 minuty
náročnost: 1 slovo
vhodné zařízení: tablet
kdo vyplňuje:všichni hráči z týmu

Frekvence vyplnění

Diagnostika se provádí ve dnech zápasu, několik hodin před začátkem zápasu. Tým trenérů je tedy schopen reagovat a zasahovat do týmu podle výsledků diagnostiky.

Příklad získaných informací

Atmosféra vztahů.
Vnímání soupeře.
Agrese, úzkost.
Stimulace, realita.
Regulace, příležitost.

Přístup pro trenéra

Aplikace SportMind je rozdělena do dvou profilů. Jeden profil je k dispozici pro trenéra a druhý pro hráče. Výše uvedené analýzy (Psychická energie sportovce, Soupeř, Mentální analýza sportovce a týmu) je možné nalézt v profilu pro trenéra. Trenér může využívat i doplňkové funkce: online konzultace s vyškoleným psychologem nebo vytváření profilů pro nové hráče.

Přístup pro sportovce

Jeden z profilů aplikace SportMind je k dispozici pro hráče. Sportovci zde mohou vícekrát projít diagnostikou a najít informace o svém aktuálním stavu energie nebo psychickém stavu. Pomozte svému sebevědomí, užijte si zábavnou diagnostiku a podávejte lepší výkony!